AI-25, G.A.Ivchenko


AI-25 196? turbojet 1500kg

Kor.SVVP-70
AI-25-TL 1972? turbojet 1780kg

L-39
M-200

  • AI-25 family

  • Back to
    Main Gate