Name Explanation Examples
V Airship(?), Used for Zeppelins before WWII, for some prototypes designations after?
VA Air Army, Vozdushnaya Armija
VAZ Volga Automotive Factory, Volzhskij AvtoZavod
VB High altitude Bomber, Visotny Bombardirovschik VB-109, Pe-2VI
VDNKh Exposition of People Economy Achievements,
Vystavka Dostizhenij Narodnogo Khoziajstva
VI High altitude fighter, Visotny Istrebitel VI, VI-100, Pe-2VI
VISh Variable Pitch Propeller, Vint Izmeniaemogo Shaga VISh-2, VISh-22
VIT Assaulter/Anti-Tank, Tank Killer, Vozdushnyj Istrebitel Tankov VIT-1, VIT-2
VKP(b) All-Union Communist Party (bolshevik) , Vsesouznaya Kommunisticheskaya Partia (bolshevikov)
VLKSM Vsesouznyj Leninskij Kommunisticheskij Souz Molodezhi , The All-Union Young Communist League
VM Seaplane by A.Yu.Villish, Villish Morskoj VM-1, VM-2, ...
VM Vladimir Myasischev VM-T, VM-23
VMF Voenno-Morskoj Flot, Military Sea Fleet
VMS Voenno-Morskie Sily , Military Sea Forces, includes the Fleet, Aviation, ground installation etc.
VNIIRA Vserossiyskiy Nauchno-Issledovatelskiy Institut RadioApparatury , All-Russian Scientific Research Institute of Radio Equipment VNIIRA
VOP Aircraft designed by V.O.Pisarenko VOP-1
VP High Altitude Interceptor, Visotnij Perehvatchik VP(K)
VRD Vozdushno-Reactivny Dvigatel, Russian designation for turbojet at time -
VRDK Vozdushno-Reactivny Dvigatel Kompressionnyj, Russian designation for turbo-compression jet -
VT Hydroplane trainer(?), Vodnij Treanirovochnij VT-2
VTA Military Transport Aviations, Voenno-Transprtnaja Aviatsija
VSNKh Supreme Soviet of the People Economy , Vysshij Sovet Narodnogo Khoziajstva
VV Vozdushnyj Vizir, Aerial Sight
VV Vnutrennie Vojska, Interior Ministry Troops
VV Vozdushnyj Vizir, Aerial Sight. For example, the VV-1 was a basic mechanical ring gunsight
VVA Voenno-Vozdushnaja Academija, Military Aviation Academy
VVIA Voenno-Vozdushnaja Inzhenernaja Academija , Military Aviation Engineering Academy
VVF Voenno-Vozdushnyj Flot, Military Air Fleet
VVS Voenno-Vozdushnie Sili, Military Air Forces